Arkiver for mars, 2013

Kjære stat: Ti stille.

Dette manuset ble fremført på DIFI og Språkrådets klarspråkkonferanse 7. mars 2013. Det er usedvanlig langt, selv til meg å være, og dessuten særs smalt rent tematisk. 

Kjære alle sammen. Både dere som jobber med klarspråk og dere som jobber med noe helt annet, samt alle andre målgrupper, med et særlig fokus på kvinner, på tvers av kjønn, alder og språk: Velkommen til dette kåseriet. I dette kåseriet, som heter Kjære stat, ti stille, får du høre mer om stat, språk, tekst, tale og taushet. Det er et mål at du som tilhører skal sitte igjen med en vag følelse av å ha blitt inspirert. Kåseriet er blitt til etter et initiativ fra Direktoratet for IKT og forvaltning, og er et resultat av regjeringens nye, brede, fokuserte, bredt fokuserte samhandlingsplan for mer digitalisert tekst.

Egentlig finnes dette kåseriet bare som PDF, ODF og Word-dokument, og du kan laste det ned i menyen til høyre og venstre, bare ikke her i midten. Men siden regjeringen heldigvis også har en handlingsplan for fremføring av digitalisert tekst i forvaltningen, og for å møte behovet for universell utforming på en ny og tidsriktig måte, blir kåseriet også lest opp fra scenen på DIFI og Språkrådets felles klarspråkkonferanse, en konferanse som ikke viser det minste tegn til dødskramper til tross for at prosjektet den er konferanse for forlengst er nedlagt. Om bare én eneste setning, denne inkludert, begynner altså selve kåseriet, etter denne innledningen som det var viktig for meg som kåsør innleid av DIFI og Språkrådet å få fremført.

Så. Velkommen til første avsnitt i dette kåseriet. Her får du høre mer om hva jeg som kåsør tenker at du som tilhører – og borger – trenger å vite om tittelen på kåseriet. Tittelen på dette kåseriet ble bestemt lenge før teksten ble skrevet. Det er ALLTID en dårlig idé. Titler skal skrives til slutt, når man vet hva det man har skrevet handler om. Men slik ble det, for som alle her inne vet, trumfer direktoraters arbeidsprosedyrer gode tekstregler hver eneste gang. Og nå står jeg her, fanget av en litt provoserende, paroleaktig overskrift, tvunget til å tale om taushet.

Men det er greit. Jeg går utifra at de fleste av dere arbeider med å formidle informasjon på vegne av staten, eller i det minste på vegne av det offentlige Norge. Man har fortalt meg at også kommuner nå er i ferd med å innse at klarspråk er nyttig og fint og lurt. Det er ikke et øyeblikk for tidlig. Hadde det ikke vært for at det er så trist, skulle jeg lest opp et brev kommunen sendte meg om vedtak om skoleplass for min yngste datter. Ikke misforstå, hun FIKK skoleplassen vi søkte på. Det triste består i at det åpenbart er noe galt med noen i kommunen min.

De tror nemlig at jeg som er spent på om jeg får ja eller nei først og fremst er interessert i hvilken hjemmel de har brukt, og hvordan jeg skal gå frem for å klage, og de formulerer dette så dårlig at jeg er redd det hele egentlig er ment som et rop om hjelp. Jeg vil gjerne hjelpe, men jeg vet ikke hvordan. Det føles ikke som det vil hjelpe å sende dem et brev. Men dette er selvfølgelig gammelt nytt i et forum som dette. Der menn som har vært i militæret forteller hverandre om grusomme lidelser på rekruttskole og i knappetelt på vidda, og kvinner som har født forteller hverandre om fødsler som har vart i tolv døgn, og BEKKENET BRAKK, der forteller dere klarspråkidealister hverandre om brev dere har funnet ut at etatene deres sender ut, og nøyaktig hvor mye ild og vann dere måtte gå gjennom for å få brevet omskrevet til noe mye lettere, og dette med brev om vedtak er sikkert en klassiker i deres kretser, kanskje er det tilogmed litt barnslig og naivt å komme trekkende med det.

For det som er vanskelig med å prøve å si noe morsomt til ettertanke i et forum som dette, er jo selvfølgelig at det dere driver med, det som samler dere her, nettopp ER morsom ettertanke. Kanskje er det meste mer ettertanke enn humor, men dere ER jo ganske gode på å samle eksempler på ting man kan le av hvis man klarer å la være å gråte. De fleste rasende festlige eksemplene jeg vet om på dårlig og uklart språk, er jeg jo blitt opplyst om av dere eller folk som dere.

Det er liksom ikke noe gøy, her altså, hvis jeg sier «veit dere hva, eller? Statens vegvesen, veit dere, VEIT dere hva de kaller snøskuter for? BELTEMOTORSYKKEL!» Eller, litt morsomt er jo akkurat det der. Jeg slutter ikke å synes det, egentlig. Men dere skjønner hva jeg mener, alt annet ville jo være en skandale, forresten, men altså: Jeg må jo snakke om noe annet.

Og da er det TO ting jeg har veldig lyst å si til dere alle sammen, men kanskje ALLER mest til departementene og direktoratene, og ALLER ALLER mest, og JO, man kan gradere ALLER, det har jeg lært av barna mine, ALLER ALLER mest til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Eller hva dere heter nå. FAD, altså. Departementet for røkla. Og det første jeg har lyst å si, fremgikk allerede av overskriften, men siden dette er et klarspråkforum og vi ikke ser noen grunn til passive, tannløse eufemismer, vil jeg gjerne demoderere overskriften. Budskapet mitt er egentlig ikke «Kjære staten. Ti stille.» Budskapet mitt er «Kjære staten. Hold kjeft!» Eventuelt: «Kjære staten, hold nå KJEFT, for svingende.» Altså, ikke hele tiden, selvfølgelig, og det er ikke det at dere ikke har noe lurt å si eller noe, men dere prater jo i ETT ENDA KJØR, og dere har så inn i granskauen MYE å si. Overalt, på nettsider, i brosjyrer, i veiledere og publikasjoner tar dere dere alltid tid til en prat, aller helst en lang.

Nå, for eksempel, driver dere visst og forenkler forvaltningen ved hjelp av crowdsourcing, ser det ut til. Jeg er fortsatt litt usikker. Teksten i nyhetssaken lyder i sin helhet som dette:

«Hva mener du kan gjøres bedre?
Regjeringen ønsker å gjøre innbyggernes møte med det offentlige bedre og enklere. – Vi vil identifisere unødvendig plunder og heft for folk og ansatte. Og vi vil gjøre noe med det. Derfor ber vi om din tilbakemelding på hva som kan forbedres, sier statsminister Jens Stoltenberg.
Nå lanserer Regjeringen en egen digital forslagskasse ”Enkelt og greit” på regjeringen.no (http://blogg.regjeringen.no/enkeltoggreit/). Der kan alle innbyggere fortelle hvordan de mener deres møte med det offentlige kan bli enklere.
Som innbygger møter du det offentlige i mange ulike situasjoner livet igjennom. Du skal søke om foreldrepenger, søke om studieplass, ha kontakt med NAV, skole eller helsevesen. Noen av disse møtene kan gjøres mindre kompliserte eller tidkrevende enn de er i dag.
– Dette er et krafttak for fornying og forenkling. Ved å lytte, og ikke minst gå i dialog med innbyggerne, oppnår vi flere ting på én gang: brukervennlige løsninger og tjenester, mer effektive tjenester, mer tidsriktige tjenester, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.
– Regjeringen skal legge fram en strategi for innovasjon i kommunesektoren våren 2013. For å kunne levere gode offentlige tjenester i fremtiden, må vi finne nye måter å jobbe på. Jeg håper vi får mange gode innspill som kan hjelpe det offentlige å løse oppgavene sine på en smartere måte, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Innspillsbloggen vil være åpen i fire uker, til 15. mars 2013. Alle innlegg vil bli lest, og de mest relevante forslagene blir tatt med videre i regjeringens forenklingsarbeid.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet leder forenklingsprosjektet. Arbeidet skjer i tett samarbeid med andre ansvarlige departementer og myndigheter. En liste over tiltak vil bli offentliggjort.»

Er det noe feil med dette? Neida. Ikke utenom at overskriften, som retter seg mot meg som innbygger, er det eneste i teksten som indikerer noen slags form for oppriktig ønske om interaksjon. Resten er en grøt av pressemelding, selvskryt og generell svada. Det er klarspråklig og fint, under halvparten er passivspråk og det er masse «du» og «vi». Men kjære FAD og dere andre: Hold nå litt kjeft!

Hvis dere vil at jeg skal fortelle dere hvordan dere kan drive virksomheten bedre, så hopp over alt det andre. Glem makroperspektivet. Tror dere jeg, som innbygger som er misfornøyd med en offentlig tjeneste, bryr meg om at dere skal legge frem en innovasjonsstrategi? Eller hvem som leder forenklingsprosjektet? Eller at dere har valgt å kalle det en «digital forslagskasse», som om noen av oss noen gang så mye som har SETT en analog forslagskasse? Eller at Aasrud er opptatt av TIDSRIKTIGE tjenester? Tror dere dette er noen slags MOTEBLOGG?

Jeg har ett spørsmål til dere som skriver sånne tekster: Når dere trener, eller går tur, eller bare spiser sunt – gjør dere det først og fremst for å bidra til en sunnere folkehelse? Hvis noen av dere nå svarer ja, tror jeg dere trenger å snakke med noen. Noen profesjonelle, altså. Eller så jugde dere. For nei, ingen tenker sånn. Jeg trenger ikke at dere forteller meg at dere gjerne vil vite hva jeg mener, og at dere gjerne vil gjøre det på en brukervennlig og effektiv og tidsriktig måte, når dere bare har fått lagt frem en skikkelig strategi for innovasjon.

Jeg trenger at dere LYTTER, ikke at dere PRATER OM LYTTING.

Hvilket bringer meg til det andre viktige jeg har lyst til å si: Slutt å tøve. Før var det ingenting som frustrerte meg mer enn offentlige etater eller politikere som trodde at en handlingsplan er det samme som en handling. Det er det nemlig ikke. Det er bare en plan. En idé om at man kanskje en gang faktisk skal gjøre noe, pakket inn i en tekst som kan sendes inn til verdensmesterskapet i politisk korrekt, bringer ikke verden fremover.

Men det virker som handlingsplaner er i ferd med å gå over, for staten har nemlig funnet et nytt illusorisk verktøy, en ny ting som ser ut som noe helt konkret uten å være det. Mine damer og herrer, det vil si, mine personer av alle kjønn: På vegne av den norske stat gir jeg dere handlingsplan 2.0: En Ny Nettportal.

Jeppsann. Det finnes ikke et problem i verden som ikke kan løses ved hjelp av en ny nettportal. Sliter du med å finne ut av hvordan du kan få til å betale dagmammaen eller vaskehjelpen din hvitt? Gå til handlehvitt.no.  Der står det: “Vi gjør det enklere for deg å handle hvitt”.

Hurra! Hvordan da? Vel, den store, sentrale linken sier “Les hva vi mener”, og når jeg trykker på den får jeg vite hva lederne i YS, KS, Unio, NHO, LO OG Skatteetaten mener om svart arbeid, og VET DERE HVA? De er IMOT! NÅ ble det mye lettere for meg å handle hvitt. Nå er det et par linker til et par sjekklister der også, for all del. Den ene sjekklista avsluttes med en knapp, en såkalt call to action, som heter “Lever skjema”.

Jeg vet ikke engang hva dette skjemaet skal handle om eller gjøre, jeg vet bare at jeg har krysset av i en liste som handler om at jeg betaler maks 60000 til noen for å vaske huset mitt, og når jeg trykker på Lever skjema kommer jeg til innlogging til altinn. Oooookeeeey. Betyr det at sjekklista jeg nettopp fylte ut ER skjemaet, og at det blir levert hvis jeg logger inn? Jeg tør ikke prøve.

Den andre sjekklista er for dem som skal betale noen under 4000 for småjobber. Når jeg har svart på noen enkle spørsmål der, blir jeg sendt til skatteetaten.no, som sier: “Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere for deg som skal engasjere privatpersoner for arbeid hjemme eller på fritidseiendommen. Denne brosjyren forklarer den forenklede ordningen.” Nå er jeg jo egentlig på en nettside, ikke i en brosjyre, men man har likevel valgt å holde seg strengt til grunnteksten, derfor har denne nettsiden en side 1, med et relativt langt forord, som avsluttes som følger:

«Oppbygningen av brosjyren

I denne brosjyren har vi først og fremst omtalt reglene sett fra arbeidsgiverens side. Deretter tar vi opp forhold som er av spesiell interesse for arbeidstakeren. Til slutt har vi laget noen eksempler på praktisk virkning av reglene.

Flere opplysninger

Flere opplysninger om den forenklede ordningen finner du på skatteetaten.no. Skattekontoret, skatteoppkreverkontoret (også kalt kemneren eller kommunekassereren) og NAV (Arbeids- og velferdsetaten) i din kommune kan også gi flere opplysninger.»

JAMENDASÅ. NÅ har dere jo gjort det MYE enklere for meg å handlehvitt DÅTT ENNO, nå som jeg kan bruke en egen nettportal med en litt artig url til å komme til en brosjyre på skatteetaten.no der jeg kan få vite at jeg må ringe til NAV. Alle vet jo at NAV har all verdens tid til å svare på alt mulig sånt, og ikke minst at NAV i hver enkelt kommune HELT sikkert kan hjelpe meg å forstå disse reglene siden alle der kan alle regler om alt.

Eventuelt kan det jo hende jeg bare betaler de 2000 kronene jeg hadde tenkt å betale svart, også kan dere klø dere i hodet over hvorfor det svarte arbeidet ikke forsvinner enda dere har lagd en ny nettportal som gjør det enklere å handle hvitt og allting.

Men ok, la oss late som handlehvitt.no nettopp er blitt lansert og ikke helt har funnet formen og at det akkurat nå pågår en bred satsning for å gjøre det ENDA enklere å handle hvitt.

La oss heller se på en annen portal, markedsført av ministeren for denslags med følgende:

«- Brukerretting av informasjon og tjenester er viktig. Portalen legger til rette for at brukerne kan finne selvbetjeningsløsninger og digitale skjemaer på enkel måte.
Den nye løsningen legger til rette for å finne riktig informasjon raskt og enkelt og for økt bruk av nettbaserte tjenester. Løsningen skal fremme forenkling, effektivisering og samordning mellom embetene.»

Hvis du synes denne teksten føles generisk, er vi to. Den er sannsynligvis hentet fra FADs mal for pressemelding om ny nettportal, det er klart de har en mal for sånt, så ofte som de lanserer portaler. Portalen det snakkes om her er fylkesmannen.no, som FAD tydeligvis tror kan bli et veldig nyttig verktøy for brukerne. Som bruker går jeg inn på denne portalen, og finner inngangen Folk og samfunn. Under denne overskriften får jeg linkene Apostillestempel på dok, Askespredning og Forliksrådene, samt selvfølgelig “Se flere”. Når jeg trykker på overskriften Folk og samfunn, eller Se flere, blir jeg sendt til en side som i sin helhet lyder:

«Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.»

Hurra. Nå snakker vi selvbetjening. Men kanskje akkurat dette bare er en feil. Jeg prøver Helse og omsorg i stedet. Helse og omsorg har inngangene Fattigdomsbekjempelse, Folkehelse og Førerkort. Jeg trykker på Førerkort, siden ingen av de to andre akkurat høres ut som selvbetjening.

“Førerkortet gir deg rett til å føre motorkjøretøy i én eller flere bestemte førerkortklasser. Alle som består førerprøven og oppfyller kravene til helse og vandel, kan få førerkort.
Det er ditt ansvar å kjøre trygt
Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at helsekravene til å ha førerkort ikke er oppfylt, skal han eller hun melde fra om dette til Fylkesmannen. Fylkesmannen informerer politiet dersom førerkortet bør inndras helt eller delvis.”

Nå, vet du, nå blir det vei i vellinga. Jeg skal si ministeren har sine ord i behold. “Den nye løsningen legger til rette for å finne riktig informasjon raskt og enkelt og for økt bruk av nettbaserte tjenester.”

For alt jeg vet, finnes det kjappe innganger til geniale selvbetjeningsløsninger på forsiden av fylkesmannen.no. Det får jeg kanskje aldri vite. Det triste er isåfall at de geniale løsningene blir borte mellom innganger til mer eller mindre verdiløst tomprat.

Jeg sier ikke at alle regjeringsinitierte nettportaler er dumme, eller at det ikke er mulig å bruke nett til å løse problemer. Jeg sier bare at i motsetning til hva det ser ut til at dere i offentlig sektor tror, så er det ikke slik at det å lage enda en nettside løser problemet med at det er vanskelig å finne frem, eller forstå, eller å få utført det man skal. Noen ganger gjør det bare at ting blir enda mer tungvint. Og da hjelper det faktisk ikke så veldig at man er kjempeflink til å si du og vi og å bruke punktlister.

Hvilket bringer meg til det punktet i dette kåseriet hvor jeg forhåpentlig klarer å få dere til å forstå hvorfor jeg snakker om disse tingene i en klarspråkkontekst. Velkommen til dette punktet i kåseriet, forresten. Her får du vite mer om sammenhengen mellom digitalisering og klarspråksatsning, og om hva jeg som kåsør mener at offentlig sektor som offentlig sektor bør gjøre for å gjøre alt mye bedre enn det er nå.

Alle dere som har arbeidet med klarspråk, vet veldig godt at problemet med uklart språk nesten alltid er et symptom på et større problem. Menneskefiendtlige brev ingen kan forstå fordi alt er skrevet i passivform, har ofte sin årsak i at den enkelte saksbehandler er redd for å få skylden for ting og trenger å dekke seg bak systemet. Eller man er uklar med vilje, fordi man ikke vil ha klager og bråk – man er altså ikke på brukerens side. Andre på denne konferansen har sagt og skal si klokere ting enn jeg om dette med kulturendringer. Poenget er at når man begynner å pirke i språket, avdekker man ofte at problemet stikker dypere enn at man tilfeldigvis har brukt feil ord.

Ellers hadde klarspråkarbeidet vært vesentlig enklere. Det samme gjelder når man som jeg er involvert i nettutvikling. Nesten alltid når jeg jobber med kunder for å få enklere og mer brukervennige nettsider, kommer vi i berøring med ting som ligger utenfor, problemer som er større og stikker dypere enn at en meny er litt tungvint eller at en side er litt tunglest.

Det er nemlig grenser for hva man kan oppnå med å lage en brukervennlig nettside, eller med å bruke et klart språk. Noen ganger, eller egentlig ganske ofte, skal det mer til enn som så. Det er veldig lett å lage en nettside som er brukervennlig og har et klart språk, jeg kan gjøre det på en times tid. Men da blir det en sånn side som handlehvitt.no. Helt uten substans. Hvis det ikke ER lett å handle hvitt, så hjelper det veldig lite at noen får det til å se sånn ut. Det blir som plaster på et beinbrudd.

Jeg er veldig spent på hva FAD, DIFI og Språkrådet skal få til fremover. Klarspråkprosjektet er avsluttet og fremtiden er mildt sagt uklar. Men det jeg inderlig håper, er at Språkrådet klarer å tenke litt større enn nå. Det er artig at dere finner på norske oversettelser av engelske teknotermer, og det er sikkert viktig at dere tvinger alle som lager offentlige nettsider til å rapportere inn hvor høy prosentandel av tekstene som er på nynorsk, men dere er egentlig gode for mer enn som så. I alle fall sammen med DIFI. DIFI har mye viktig på gang.

Dere jobber for enklere forskrifter, dere jobber for innovasjon i offentlige anskaffelser, (og der har jeg som gammel anskaffer i offentlig sektor forresten et lite tips: gjør det LITT lettere å kjøpe ting uten å tøye regelverket, så skal dere se at innovasjonen får fart, men det får vi snakke mer om en helt annen gang,) og ikke minst har dere påtatt dere å måle kvaliteten på 700 offentlige nettsteder med særlig hensyn på universell utforming. Bra alt sammen. Men dere kan bedre. Dere kan tenke større. I alle fall sammen med Språkrådet.

For nå er det på tide å tenke litt større enn punktlister, meningsbærende overskrifter og aktivt språk. Nå er det på tide å ta tak i de mer grunnleggende utfordringene. De uklare strukturene bak det uklare språket. De utydelige organisasjonene bak de utydelige ordene. De hjelpeløse kommunene som enten a) bruker vedtaksbrev om skoleplass til å rope om hjelp eller b) gir fullstendig blanke i om innbyggerne forstår kommunikasjonen deres må dere selvfølgelig fortsette å hjelpe.

Men samtidig må dere løse det som etter min oppfatning er det suverent og på alle måter største problemet: Det viktige budskapet og de nødvendige ordene drukner i helt eventyrlige mengder med prat. Ikke nøy dere med å sjekke om nettsiden kan leses av blinde og er 25% på nynorsk. Sjekk om det som står der i det hele tatt er noe noen i verden trenger å vite. Kontrollér om kommunikasjonen ødelegges av innadvendt, pludrende politiker- og embedsselvskryt, og still krav om at tekster og sider faktisk testes på brukerne som skal lese dem. For min del kan dere gjerne innføre et maksimalt sideantall for statlige nettsider. Helst et ganske lavt et.

Det er neppe DIFI eller Språkrådets eller klarspråkarbeidere i andre etaters skyld at staten overinformerer så grenseløst, eller at regjeringen kaster en ny nettportal på hvert eneste lille behov, for all del, men det er dere som kan gjøre noe MED DET. Da må dere fortsette med det dere såvidt har pirket i overflaten på nå. Med å spørre hvorfor og å kreve svar. Med å endre kulturer og strukturer. Da først kan det skapes varig endring.

Hvis dere får lov av FAD, da. For FAD, hvis dere er her. Er det NOEN som kan og må tenke større enn idag, så er det dere. Dere lanserer en BLOGG for å spørre innbyggerne, helt generelt hva som er galt i offentlig sektor? Også nevner dere NAV, skolevesenet og helsevesenet som eksempler på steder jeg møter offentlig sektor? Det slår dere ikke at det finnes en veldig mye mer effektiv kanal enn en blogg ingen har hørt om fra før, som skal være åpen i bare fire uker?

Dere kjenner kanskje ikke til at NAV har en av landets mest besøkte nettsider? For ikke å snakke om skranker? Eller at jeg møter skolen, helsevesenet, veivesenet og en hel del andre offentlige aktører på deres egne arenaer veldig mye oftere enn jeg er innom regjeringen.no for å lese pressemeldinger? Hvis dere VIRKELIG vil vite hva brukerne av NAV synes kan bli bedre, spør NAV. De vet en god del, nemlig. Eller spør brukerne deres direkte. Dere får sikkert låne et hjørne av nav.no. I den etaten får ALLE som vil komme på forsiden.

Bloggen deres er grei den, altså. Men den er enda en utrolig lettvint nettportalaktig løsning på et problem som stikker så mye, mye dypere. Hver gang dere lager en ny portal istedenfor å løse et problem, dør en kjempesøt kattunge. Slutt å drepe kattunger. Slutt å lage nettsider som handlingsplan 2.0, vær så snill. Driv sann fornyelse istedet.

Men nå får det greie seg. Velkommen til avslutningen av dette kåseriet. I denne avslutningen får du ikke egentlig vite noe mer. Lurer du veldig på hvorfor dette kåseriet med jevne mellomrom er blitt avbrutt av små velkomsthilsener, har du nok ikke vært så mye på statlige nettsider som du burde. Hvis du vil ha en god forklaring eller har andre spørsmål, ønsker jeg, på vegne av regjeringen, å takke deg for interessen. Du kan henvende deg til skatteoppkreverkontoret (også kalt kemneren eller kommunekassereren), eller ditt lokale NAV-kontor. Takk for meg, og lykke til.

Reklamer

6 kommentarer